Rabu, 01 Juli 2009

midangetake wara-wara

wara-wara
gegayutan kalian dhinten ambal warsa kula ingkang 17 taun.
kanca- kanca kula aturi rawuh wonten griya kula:

inten :senen
tanggal :20-juli 2009
tabuh : 3.30
adresipun : perum boro mukti a4. no 8 purworejo


waruhipun kanca-kanca kula ngatur ake matur nuwun.kula


keluarga ratih.